Doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt de annuleringsverzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan ongeveer 8 uur, krijg je vaak een vergoeding.

Belangrijkste annuleringsredenen

Gezondheid

Bij overlijden, een ongeval, ernstige ziekte of onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties bij uw zwangerschap (veelal voor de 36e week) niet kunt reizen.

Familie

Mocht er in de familie bijvoorbeeld iemand komen te overlijden, een levensbedreigend ongeval of ernstige ziekte. Dan is dekking op de annulering.
Let op dat reisverzekeraars veelal maar tot de 2e graad dekking bieden. Er zijn er ook die tot de 3e of 4e graad gaan.

Familie in de 1e graad: ouders of kinderen.
Familie in de 2e graad: broers, zussen, grootouders of kleinkinderen.
Familie in de 3e graad: ooms, tantes en kinderen van broers en zussen.
Familie in de 4e graad: volle neven of nichten.

Werk

Reisverzekeraars keren ook uit als u de reis annuleert omdat u een nieuwe baan hebt gekregen nadat u werkloos bent geweest. Of als u buiten uw schuld ontslagen bent. Of als u voor uw werk plotseling terug moet (noodgeval).

Woning

Reisverzekeraars keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u schade hebt aan uw woning.