Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Medische, geneeskundige kosten

Met de keuzedekking medisch of geneeskundige kosten ben je verzekerd voor de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op je ziektekostenverzekering. De rubriek medische kosten dekt de kosten die uw ziektekostenverzekering niet dekt.

Extra informatie

Het vrijwillig eigen risico van je ziektekostenverzekering is niet verzekerd bij een reisverzekering.
Let op: het is noodzakelijk dat je een geldige Nederlandse ziektekostenverzekering hebt.

Check je zorgpolis of u al aanvullend voor medische kosten in het buitenland bent verzekerd. Een extra dekking op de reisverzekering kan dan misschien niet nodig zijn.